Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Zprávy FEI


Novinky a zprávy 03/05

Important Press Release:

FESTIVAL MONDIAL D’ENDURANCE
Compiegne - France
24, 25, 26, 27 et 28 aout 2005

CHAMPIONNAT FEI D’EUROPE OPEN D’ENDURANCE – CEI****
FEI European Open Endurance Championship – CEI****

MONDIAL DES 7 ET 8 ANS – CEI**
7 & 8 years old ride – CEI**
Communiqué de presse n° 3, le 11 juillet 2005

COMPIEGNE ABANDONS ITS SPONSOR :
WARSAN STABLES - ABU DHABI

The organising committee of the Festival Mondial d’Endurance de Compiegne which will host the forthcoming FEI Open European Endurance Championships and the “Mondial d’Endurance of 7 & 8 year old horses” this August abandons its sponsor, Warsan Stables from Abu Dhabi (UAE). This partnership has been signed last October for this international event.

The OC abandoned this partnership for transparency and fairness vis-a-vis the world of equestrian sports that it wished to see respected. Indeed, a competitor from Warsan Stables was subject to proceedings last January following a case of doping at the FEI Endurance World Championships in Dubai (UAE). The FEI Judicial Committee had dismissed the positive medication case.

Barbara Lissarague and the Fédération Française d’Equitation (the French Equestrian Federation), has appealed the decision of the FEI Judicial Committee to the Court of Arbitration for Sport (CAS). Barbara Lissarague (FRA) finished second in the Championship.

We strongly support our rider Barbara and the Fédération Française d’Equitation to win the case and Barbara, declared as official winner. This is inevitable in the best interest of the sport.
Due to increased awareness :
- by the case of doping in equestrian sports at the last Olympic games in Athens (revealed in the fall and judged throughout last winter and spring) ;
- and more recently in France, once again in the world of racing, where an investigation for doping is still underway, the Compiegne organising committee wished to free itself from all possible future criticism.

Press service

Service de presse / Press service
Agence UNI-D-FOX
Karine DEVILDER & Emilie PASTUREAU
Tel : +33 (0) 557 745 081
Fax : +33 (0) 557 745 082
Email office : contact@unidfox.com
www.open-60.com

Novinky a zprávy 12/04


V tomto dopise najdete:
    - Rozdílné výklady veterinárních kontrol v CEI jízdách

Rozdílné výklady veterinárních kontrol v CEI jízdách:

V závislosti na CEI jízdách, které navštěvujete, se můžete setkat s poměrně rozdílnými provedeními veterinárních kontrol.

První kontrola:

- Vyšetření tepové frekvence srdce, celkové kondice a chodů okolo tří minut na koně
- Vyšetření tepové frekvence srdce, celkové kondice a chodů okolo devíti minut na koně
- Kůň s nenormálním zvukem srdce je vyřazen

V případě nějaké odlišnosti v chodu:
- kůň dostane druhou šanci a je žádán o překontrolování hned jak všichni závodníci projdou první kontrolou
- kůň dostane druhou šanci a je žádán o překontrolování další den jednu hodinu před startem
- kůň má znovu ihned klusat pod dohledem tří veterinářů a většinové rozhodnutí je konečné

Vstupní veterinární kontrola:

- tepová frekvence, zkouška metabolismu, druhé měření tepové frekvence (index regenerace) minutu po prvním měření tepové frekvence
- tepová frekvence, zkouška metabolismu, klus, druhé měření tepu po klusu
- tepová frekvence, klus, druhé měření tepu, zkouška metabolismu
- tepová frekvence, zkouška metabolismu, kontrola nohou, pohmat šlach, klus, druhé měření tepu
- tepová frekvence, čekání na veterináře, který byl žádán o hlas v dalším závodě, zkouška metabolismu, klus
a tak dále …

V případě nějaké odlišnosti v chodu:
- kůň je žádán o překontrolování 10 minut před plánovaným odjezdem koně
- kůň má znovu klusat pod dohledem tří veterinářů a většinové rozhodnutí je konečné

FEI pravidla vztahující se k těmto skutečnostem (odstavce dole):
Vlevo = stará pravidla, 5. edice
Vpravo = nová pravidla, 6. edice, platnost od 1. 1. 2005

Článek 830 Veterinární kontroly a zkoušky koní

2. První prohlídka koně
První kontrola by se měla konat (kdykoliv je to možné) den předcházející startu závodu a provedena veterinární komisí společně s porotou. Bude to vedeno následovně:
2.1 Tepové frekvence: kůň s abnormálně vysokou tepovou frekvencí bude vyloučen. Jakékoliv nenormální srdeční ozvy musí být ohlášeny.
2.2 Dechová soustava: abnormality v průběhu nebo charakteru dýchání může považovat veterinární komise jako takové za nebezpečné pro blaho koně a ten proto může být vyřazen.
2.3 Celková kondice: teplota může být zaznamenána a sliznice bude vyšetřena. Kůň s celkové špatnou kondicí nebo s abnormálně vysokou teplotou bude vyloučen.
2.4 Nepravidelnosti chodů
2.4.1 Kůň s nepravidelností chodu zjištěnou v kroku i klusu za všech okolností, naznačující jako příčinu bolestivost nebo ohrožení sportovním výkonem koně, bude vyloučen v první nebo poslední kontrole nebo jakékoliv kontrole během závodu.
2.4.2. Koně budou chodit a klusat na volné otěži na jakémkoliv typu země, který veterinární komise bude považovat za vhodný. V zásadě by to měla být rovná tvrdá plocha. Jestliže po předvedení v kroku a klusu veterinární komise nesjednotí na výroku, může být kůň v pochybnostech zvýhodněn a oprávněn ke startu.
2.4.3. Jakékoliv neobvyklé vlastnosti o chodu koně musí být zaznamenány do veterinární karty koně.
2.5.Otlaky, odřeniny a zranění: Jakékoliv zjevné otlaky, odřeniny a zranění v hubě, na končetinách nebo jinde na těle, jako na podbřišníku či v sedlové krajině, musí být zaznamenány. Jestliže setrvání nebo pokračování v soutěži by mohly vážně zhoršit stav koně, kůň bude vyloučen.
2.6. Podkovy a kopyta: Koně by měli jet bez podkov, ale jestliže jsou okutí, tak musí být přesně nakované a obutí musí být ve stavu odpovídající soutěži. Koně, kteří jsou již okuti při první kontrole mohou projít cílem bez jedné nebo více podkov. Zvony a kopytní vložky jsou povoleny.
3. Kontrola v místě povinného zastavení
Další prohlídky se konají v průběhu povinné zastávky ne po více jak 30 minutách na zotavení, následujících po příjezdu na veterinární uzávěru. Sbor rozhodčích zodpovídá za organizaci těchto prohlídek. Na CEIO a mistrovstvích musí být tyto prohlídky pod kontrolou mezinárodního veterinárního týmu. Každý kůň musí být prohlížen podle veterinární karty, vyhotovené v první prohlídce. Při prohlídce je rozhodujícím hlediskem schopnost pokračovat koně v závodu, a to jmenovitě.
3.1. Tepová frekvence: Koně s vysokou tepovou frekvenci nad dané maximum uvedené v rozpise ne po více jak 30 minutách zotavení nebo vykazující abnormality srdce nebo plic, které podle názorů veterinářů by mohly ohrozit zdraví koně, musejí být vyloučeni. V rozpise může být stanoven limit ne méně než 64 tepů za minutu. Veterinární komise může zvýšit nebo snížit tepovou frekvenci před nebo v průběhu soutěže uvnitř výše uvedeného limitu s cílem přizpůsobit se konkrétním podmínkám soutěže. Změna může být provedena pouze před startem prvního soutěžícího do fáze, kde jsou nové frekvence požadovány. Musí to být oznámeno sboru rozhodčích, každému soutěžícímu a je-li to možné i vedoucím družstev.
3.2. Celková kondice: Koně jevící známky krajní únavy, úžehu, koliky, myopatie a nadměrné dehydratace nebo abnormálně vysoké teploty (40°C nebo 104,8°F) musí být vyloučeni, a to i v případě, že hodnoty dechu a tepu nejsou nadměrně vysoké.
3.3. Kulhání: Koně vykazující nečistoty chodu definované v čl. 830.2.4. musejí být vyloučeni.
3.4. Otlaky, odřeniny a zranění: Koně s otlaky, odřeninami a zraněními, zaznamenanými v první prohlídce, která se prokazatelně zhoršila nebo s novými otlaky, odřeninami a zraněními, která by se mohla prokazatelně zhoršit v dalším pokračování závodu, musejí být vyloučeni.
2. První prohlídka koně
První kontrola by se měla konat (kdykoliv je to možné) den předcházející startu závodu a provedena veterinární komisí společně s porotou. Bude to vedeno následovně:
2.1 Tepové frekvence: kůň s abnormálně vysokou tepovou frekvencí bude vyloučen. Jakékoliv nenormální srdeční ozvy musí být ohlášeny.
2.2 Dechová soustava: abnormality v průběhu nebo charakteru dýchání může považovat veterinární komise jako takové za nebezpečné pro blaho koně a ten proto může být vyřazen.
2.3 Celková kondice: teplota může být zaznamenána a sliznice bude vyšetřena. Kůň s celkové špatnou kondicí nebo s abnormálně vysokou teplotou bude vyloučen.
2.4 Nepravidelnosti chodů
2.4.1. Kůň s nepravidelností chodu shodně pozorovatelnou v klusu nebo případně v kroku za všech okolností, vyhodnocenou u klusajícího koně vedeného přímo tam a zpátky, bez dřívějšího ohybu nebo hlubšího podlomení, naznačující jako příčinu bolestivost nebo ohrožení sportovním výkonem koně, bude vyloučen v první nebo poslední kontrole nebo jakékoliv kontrole během závodu.
2.4.2. Koně budou klusat na volné otěži na jakémkoliv typu země, který veterinární komise bude považovat za vhodný. . V zásadě by to měla být rovná tvrdá plocha. Jestliže se po klusu veterinární komise nesjednotí na výroku, může být kůň zvýhodněn a vodič koně může být opět požádán o klus koně tam a zpátky pod dohledem tří veterinářů a jejich hlavní rozhodnutí, nezávislé a bez diskusí, bude konečné.
2.4.3. Jakékoliv neobvyklé vlastnosti o chodu koně musí být zaznamenány do veterinární karty koně.
2.5. Otlaky, odřeniny a zranění: Jakékoliv zjevné otlaky, odřeniny a zranění v hubě, na končetinách nebo jinde na těle, jako na podbřišníku či v sedlové krajině, musí být zaznamenány. Jestliže setrvání nebo pokračování v soutěži by mohly vážně zhoršit stav koně, kůň bude vyloučen.
2.6. Podkovy a kopyta: Koně by měli jet bez podkov, ale jestliže jsou okutí, tak musí být přesně nakované a obutí musí být ve stavu odpovídající soutěži. Koně, kteří jsou již okuti při první kontrole mohou projít cílem bez jedné nebo více podkov. Zvony a kopytní vložky jsou povoleny.
3. Vstupní veterinární kontroly
3.1. Kontroly se konají v průběhu povinných odpočinkových dobách na CEIO a mistrovstvích, které musí být pod dohledem mezinárodního veterinárního týmu. Každý kůň musí být prohlížen podle své veterinární karty, vyhotovené v první prohlídce. Při prohlídce je rozhodujícím hlediskem schopnost pokračovat koně v závodu. Veterinární komise v konzultaci se sborem rozhodčích stanoví, v které veterinární kontrole budou požadovat povinné uvedení na přezkoušení, 10 minut předtím, než kůň vyjde z veterinární brány.
3.2. Tepová frekvence: Ve všech veterinárních bránách koně smí, v čase poskytnutém povoleném pro prezentaci, mít druhou příležitost k opakované prezentaci koně veterinární komisi a přijít s vyhovující tepovou frekvencí jaká je definovaná v pravidlech, jestliže na poprvé neprošel kontrolou. Kůň jehož tepová frekvence nevyhovuje kritériím, jaká jsou uvedena v pravidlech soutěže nebo vykazuje jakoukoli abnormalitu srdce nebo plic podle názorů veterinářů, a mohla by ohrozit zdraví koně, kůň musí být vyloučen. Pravidla soutěže musí uvádět maximální tepovou frekvenci za minutu a to pro každé jednotlivé kolo definované v čl. 824.1.4.
3.3. Celková kondice: Koně vykazující známky choroby nebo metabolické lability, tj. známky krajní únavy, úžehu, koliky, myopatie a nadměrné dehydratace nebo abnormálně vysoké teploty (40°C nebo 104,8°F) musí být vyloučeni, a to i v případě, že hodnoty dechu a tepu nejsou nadměrně vysoké.
3.4. Kulhání: Koně vykazující nečistoty chodu definované v čl. 830.2.4. musejí být vyloučeni. Pod dohledem tří veterinářů a jejich hlavní rozhodnutí, nezávislé a bez diskusí, bude konečné.
3.5. Otlaky, odřeniny a zranění: Koně s otlaky, odřeninami a zraněními, zaznamenanými v první prohlídce, která se prokazatelně zhoršila nebo s novými otlaky, odřeninami a zraněními, která by se mohla prokazatelně zhoršit v dalším pokračování závodu, musejí být vyloučeni.

Článek 829 Veterinární kontrola

Rozhodnutí sboru rozhodčích, které bere doporučení od oficiálních veterinářů, je konečné a není proti němu odvolání. Nicméně je sbor rozhodčích povinen ve všech případech uvést důvod vyloučení koně. Rozhodnutí sboru rozhodčích, které bere doporučení od oficiálních veterinářů, je konečné a není proti němu odvolání. Nicméně je sbor rozhodčích povinen ve všech případech uvést důvod vyloučení koně.

Odstavce vztahující se k první kontrole:

- Abnormální srdeční ozvy musí být zaznamenány (nepředstavují důvod pro okamžité vyloučení)
- Kůň musí klusat bez předchozího ohýbání a hlubokého propadání.
- "…kůň by měl být v pochybnostech zvýhodněn…" Otázka: Je zvýhodnění v pochybnostech opravdu dáno když - v případě hlasování - jeden ze tří (všichni zkušení) veterinářů myslí, že kůň je v pořádku pro start?
- Jedině kůň s nepravidelností chodu shodně pozorovatelnou v klusu nebo případně v kroku za všech okolností, v první nebo poslední kontrole nebo v jakékoliv kontrole během závodu může být vyloučen.
- Klus by měl probíhat v zásadě na pevné rovné ploše.
- Nejsou zde žádné odkazy/zprávy v pravidlech vztahující se k výkonnosti (času) a úplnosti první kontroly.
- Je to sbor rozhodčích, který má hlavní slovo při vyloučení (na doporučení oficiálních veterinářů)
- Důvod vyloučení musí být sdělen.

Odstavce vztahující se k veterinárním kontrolám:

- Kůň musí klusat bez předchozího ohýbání a hlubokého propadání.
- Jedině kůň s nepravidelností chodu shodně pozorovatelnou v klusu nebo případně v kroku za všech okolností, v první nebo poslední kontrole nebo v jakékoliv kontrole během závodu může být vyloučen.
- Otázka: Je kůň opravdu vyloučen pro kulhání jestliže - v případě hlasování - jeden ze tří (všichni zkušení) veterinářů myslí, že kůň je v pořádku pro opětovný start? Nemělo by být kulhání více zjevné? (3 hlasy)
- V pravidlech nejsou žádné odkazy/zprávy vztahující se k úspěšnosti vyšetření (tj. 1. tepová frekvence, 2. klus, 3. vyšetření metabolismu…)
- Je to sbor rozhodčích, který má hlavní slovo při vyloučení (na doporučení oficiálních veterinářů) - Důvod vyloučení musí být sdělen.