1

Téma: Invazivní zákrok

O nutnosti invazivního zákroku vždy rozhoduje veterinární komise spolu s veterinářem závodů. Za metabolické problémy vyžadující invazivní zákrok tedy nelze automaticky považovat jakékoliv vyloučení pro metaboliku, byť by i byl kůň odeslán na ošetření vetrinářem závodů. Jinými slovy – kůň, který skončil na kapačkách nebo byl pod důkladným dohledem veterináře, ještě nemusí mít záznam o invazivním zákroku. Ale platí i naopak, že kůň, který nebyl na „klinice“, může být označen za koně potřebujícího invazivní zákrok…
O nutnosti invazivního zákroku vždy rozhoduje veterinární komise a takové označení musí být zaznamenáno v evidenčním listu (log sheet). (citace vysvětlení funkcionářů FEI)
   Co je to invazivní zákrok??? myslím že je to protnutí kůže koně za účelem podání léků, nebo vykonání chirurgického zákroku. To že se kůň zraní a následně se sešije je normální a každý to pochopí. Může se ovšem stát, např: že si kůň v průběhu závodu natrhne třeba ucho, veterinář ho sešije ale koně to nikterak nelimituje ve výkonu, ani to není pro něj bolestivé, potom asi bude platit, že kůň prodělal invazivní zákrok, ale není limitující a může dále pokračovat... Pokud se koni napíchne žíla a podává se mu lék(y) formou kapačky nebo injekčně, je to jednoznačně invazivní zákrok, zvláště pokud je to následkem vyloučení pro metabolické potíže. Nemím si představit v závodě větší  invazivní zákrok než v souvislosti s metabolikou. Akceptací výše popsané citace se dostáváme na velice tenký led kdy se bude okecávat vše a kůň bude na posledním místě ochrany... je to neetické a nekoňařské. Funkcionáře FEI kteří takto Tondu poučili bych kopnul s radostí do prdele.  Jirsa