1 Arabský plnokrvný žrebček

od Magdaléna Koričanská